หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระบบโทรคมนาคม
   วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่ง
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการโลจิสติกส์การจัดการคลังสินค้า
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
   วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (ระยอง) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป