หลักสูตร

ค้นหาหลักสูตรที่เปิดสอน

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 533 items in 11 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
 

ประเภทวิชา: ศิลปกรรม

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) ศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิคคอมพิวเตอร์กราฟิคอาร์ต
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

 

ประเภทวิชา: คหกรรม

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ธุรกิจงานประดิษฐ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอเสื้อผ้าแฟชั่น
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมอาหารและโภชนาการการประกอบอาหาร
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) คหกรรมอาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการตลาดการตลาด
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการเลขานุการการเลขานุการ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
 

ประเภทวิชา: ศิลปกรรม

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) ศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบ
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) ศิลปกรรมการออกแบบการออกแบบตกแต่งภายใน
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) ศิลปกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์จิตรกรรม
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) ศิลปกรรมวิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรมท่องเทียว

   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ทั่วไป
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมการโรงแรม
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและการท่องเที่ยวการโรงแรม
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี (ชลบุรี) อุตสาหกรรมท่องเทียวการโรงแรมและบริการบริการอาหารและเครื่องดื่ม