ชลบุรีศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ

• เมืองแห่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัยและ 33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับ

•ศูนย์กลางด้านการศึกษา,ศูนย์ฝึกแรงงานและศูนย์พัฒนาทักษะนานาชาติเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

• Educational and Human Resource Development Center

• Currently home of 3 universities and 33 technical colleges

• Future for education and workforce training and development center  to support industry’s needs

เมืองแห่งความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงาน

 

• ศรีราชา : ส่วนผสมที่ลงตัวของความเป็นเมืองและความเรียบง่ายเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ธรรมชาติทำให้ศรีราชาเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย

• แหลมฉบัง: มีท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่และเป็นประตูหลักแห่งการส่งออกสินค้าสู่อาเซียนและทั่วโลก

• The great combination between urban and local ways of life that can provide both modern facilities , health park , leading hospitals, school and natural places make it a dream place for living.

 • Laem Chabang: Deep sea port and main export gateway to AEC and the world

กลุ่มเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเชิงสุขภาพระดับโลก

 

พัทยา: กลุ่มเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเชิงท่องเที่ยว

• เชิงธุรกิจ: โรงแรมการประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

• เชิงครอบครัว: ร้านอาหาร สวนสนุก ช้อปปิ้ง

• เชิงสุขภาพ: การแพทย์ การดูแลผู้สูงอายุ และการ ฟื้นฟูสุขภาพ

• Pattaya as world ’s destination and investment opportunity to support industrial development.

• Sattahip : Home of Royal Thai Navy and future development for Pattaya

 ที่ตั้งของศูนย์ให้บริการด้านอากาศยานและพาณิชย์นาวีของภูมิภาคในอนาคต

 

ที่ตั้งของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภากลไกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพัทยากับนานาชาติ

• ที่ตั้งของศูนย์ให้บริการด้านอากาศยานและพาณิชย์นาวีของภูมิภาคในอนาคต

• จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางและถนนสายหลักในอนาคต

• Currently home of U-Tapao International Airport to support Pattaya tourism industry.

• Future area for aviation and marine service and maintenance center to support ASEAN growth

• Linkage with future highway and highspeed rail systems.