บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตรวจเยี่ยมนักศึกษาสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

Created by adminchon on 25/4/2561 16:43:10


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ประชาสัมพันธ์ ศูนย์อีอีซี เทคนิคบางแสน

print

print
Sort by: