หลักสูตรที่เปิดสอน ศูนย์ประสานงานฯ ฉะเชิงเทรา

ค้นหาประเภทวิชา สาชาวิชา หรือสาขางาน:

สถานศึกษา  -ประเภทวิชา  
  สถานศึกษาประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
PageSizeComboBox
select
 135 items in 3 pages

สถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: เกษตรกรรม

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์การเกษตร
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์เกษตรศาสตร์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์พืชศาสตร์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมเกษตรศาสตร์สัตวศาสตร์
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมพืชศาสตร์พืชสวน
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราเกษตรกรรมสัตวศาสตร์การผลิตสัตว์
 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทราพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

 

ประเภทวิชา: พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีสำนักงาน
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจพณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องกลตัวถังและสีรถยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคโลหะเทคนิคการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมติดตั้งและบำรุงรักษา
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมเทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมโลหะการเชื่อมโลหะ
  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 

ประเภทวิชา: อุตสาหกรรม

  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมการก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมการก่อสร้างเทคนิคการก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเครื่องกลยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างก่อสร้างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์