ศูนย์ประสานงานฯ จังหวัดชลบุรี


ชลบุรีศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนาทักษะนานาชาติ

  • เมืองแห่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมซึ่งปัจจุบันมี 3 มหาวิทยาลัย และ 33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับ
  • ศูนย์กลางด้านการศึกษา,ศูนย์ฝึกแรงงานและศูนย์พัฒนาทักษะนานาชาติเพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต...อ่านต่อ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์ประสานงาน EEC ชลบุรี

ข่าวศูนย์ประสานงาน EEC ชลบุรี

กิจกรรมศูนย์ประสานงาน EEC ชลบุรี